Comparative Urban Atlas

Volume 1

No items found.
No items found.
Read More

Credits

Year
2018
Editor In Chief
Prof. Mitesh Dixit
Editor
Floris van der Burght
Research Coordinator
Sou Fang Katharina Körber Erick Sanchez
Researchers
Ji Yoon Bae Yiwen Dai Audrey English Sibo Fei Christina Fluman Margaret Frank Juntao Huang Mia Hui Han Jiang Hengyang Jing Kun Li Ernesto Villalona Teng Wang Tengkui Xie Yuexin Xue Haoyang Zhang Tingjie Zhou
Publisher
Galak Galaksijanis Sijanis Publishers